Tagлихви

Създайте сложен калкулатор на лихви в Perl

С

Отворете текстов редактор, например NotePad, и въведете следните редове код: #! / usr / bin / perl -w печат “Месечен депозит:”; # подкана за въвеждане $ депозит =; # получавате въвеждане от клавиатурата chomp $ депозит; # премахнете символа за нов ред от края на променливата print “Лихвен процент (3, 4, 5.5 и т.н.):”; # подкана за въвеждане $ лихва =; # получавате...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta