Tagпреводачески

Разбиране на различните видове преводачески услуги

Р

Тези, които не са запознати с чуждите езици, често приемат, че има само един вид превод. Смята се, че преводачите са хора, които владеят напълно много езици и следователно са пригодени да отговорят на всякакъв вид изисквания. Въпреки че това беше вярно в миналото, на днешния глобален пазар вече не е възможно хората да се справят с всеки вид превод. Вместо това има преводачи, които се...

Значението на правните преводачески услуги

З

Правната сфера е сложна и отразява културните различия, което затруднява разбирането на чужденец. Прозрачността не е присъща на повечето законови разпоредби и насоки, а езиковите бариери могат да доведат до погрешно тълкуване, което има сериозни последици. Юридическият превод е актът за преобразуване на юридически текст от един език на друг и той трябва да се извършва само от член на елитна група...

Необходимостта от финансови преводачески услуги

Н

Правило ли ви е впечатление, че угандийските банки могат да отчуждават потенциални клиенти, като не обмислят услугите за финансов превод и транзакциите им се извършват на английски език? Всяка угандийска банка, в която отивате, има разписки, написани на английски език. Всъщност дори повечето касиери и други служители в тези банки говорят само официалния национален език – английски. Иронично...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta